Stocks-LYV-Live Nation Entertainment Inc

LYV Live Nation Entertainment Inc

88.84 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Live Nation Entertainment Inc met 166.11% en bedroegen 16.68B. Het netto-inkomen increased met 141.75% naar 262.42M. De totale activa decreased met NaN naar 763.56M en WPA decreased van N/A naar 0.64.
LYVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.57%
Nettowinstmarge
-25.61%
Winstmarge
4.81%
Rendement op investering
-9.56%