Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

18.64 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Macy's Inc met 0.05% en bedroegen 25.31B. Het netto-inkomen decreased met 17.69% naar 1.18B. De totale activa increased met 12.73% naar 4.08B en WPA decreased van 4.55 naar 4.19.
MInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.65%
Nettowinstmarge
-2.32%
Winstmarge
4.71%
Rendement op investering
-2.13%