Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

18.27 -0.61 (-3.22%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/1/2023 increased de inkomsten van Macy's Inc met 56.84% en bedroegen 8.53B. Het netto-inkomen increased met 370.37% naar 508.00M. De totale activa increased met 17.47% naar 4.08B en WPA increased van 0.39 naar 1.83.
MInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.99%
Nettowinstmarge
-0.99%
Winstmarge
6.65%
Rendement op investering
0.29%