Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van ManpowerGroup Inc met 4.60% en bedroegen 18.91B. Het netto-inkomen decreased met 76.24% naar 88.80M. De totale activa decreased met 9.11% naar 2.23B en WPA decreased van 7.08 naar 1.76.
MANInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.14%
Nettowinstmarge
1.31%
Winstmarge
1.82%
Rendement op investering
7.21%