Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

77.79 0.38 (0.49%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van ManpowerGroup Inc met 0.17% en bedroegen 4.81B. Het netto-inkomen decreased met 56.24% naar 48.70M. De totale activa increased met 1.72% naar 2.46B en WPA decreased van 2.13 naar 0.95.
MANInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.02%
Nettowinstmarge
1.73%
Winstmarge
3.26%
Rendement op investering
9.76%