Stocks-MAR-Marriott International Inc

MAR Marriott International Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Marriott International Inc met 49.91% en bedroegen 20.77B. Het netto-inkomen increased met 114.56% naar 2.36B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 3.34 naar 7.24.
MARInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.72%
Nettowinstmarge
5.71%
Winstmarge
17.82%
Rendement op investering
9.80%