Stocks-MC.PA-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

MC.PA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

747.00 17.50 (2.40%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA met 23.31% en bedroegen 79.18B. Het netto-inkomen increased met 22.56% naar 14.75B. De totale activa decreased met NaN naar 56.60B en WPA decreased van N/A naar 28.03.
MC.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.72%
Nettowinstmarge
14.80%
Winstmarge
26.41%
Rendement op investering
14.57%