Stocks-MCD-McDonald's

MCD McDonald's

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van McDonald's met 9.97% en bedroegen 25.49B. Het netto-inkomen increased met 37.09% naar 8.47B. De totale activa increased met 21.60% naar -4.71B en WPA increased van 8.33 naar 11.56.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering