Stocks-MDB-MongoDB Inc

MDB MongoDB Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van MongoDB Inc met 46.95% en bedroegen 1.28B. Het netto-inkomen decreased met 12.56% naar -345.40M. De totale activa increased met 10.92% naar 739.51M en WPA decreased van -4.75 naar -5.03.
MDBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
74.33%
Nettowinstmarge
-37.21%
Winstmarge
-14.86%
Rendement op investering
-19.07%