Stocks-MEL.MC-Melia Hotels International SA

MEL.MC Melia Hotels International SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Melia Hotels International SA met 103.07% en bedroegen 1.68B. Het netto-inkomen increased met 160.71% naar 120.12M. De totale activa increased met 36.42% naar 449.44M en WPA increased van -0.88 naar 0.50.
MEL.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.03%
Nettowinstmarge
-30.81%
Winstmarge
13.03%
Rendement op investering
-5.28%