Stocks-MFEB.MI-MFE - MediaForEurope NV

MFEB.MI MFE - MediaForEurope NV

0.6135 -0.0130 (-2.08%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van MFE - MediaForEurope NV met 3.87% en bedroegen 2.80B. Het netto-inkomen decreased met 26.47% naar 275.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
MFEB.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.57%
Nettowinstmarge
6.07%
Winstmarge
10.25%
Rendement op investering
4.68%