Stocks-MGA-Magna International Inc

MGA Magna International Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Magna International Inc met 4.41% en bedroegen 37.84B. Het netto-inkomen decreased met 58.73% naar 641.00M. De totale activa decreased met 7.28% naar 11.34B en WPA decreased van 5.00 naar 2.03.
MGAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.10%
Nettowinstmarge
3.13%
Winstmarge
4.42%
Rendement op investering
7.20%