Stocks-MGAM.L-Morgan Advanced Materials PLC

MGAM.L Morgan Advanced Materials PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Morgan Advanced Materials PLC met 17.00% en bedroegen 1.11B. Het netto-inkomen increased met 25.62% naar 95.60M. De totale activa increased met 22.88% naar 429.60M en WPA increased van 0.26 naar 0.31.
MGAM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
10.99%
Nettowinstmarge
4.78%
Winstmarge
10.99%
Rendement op investering
8.67%