Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

20.25 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Magnolia Oil & Gas Corp met 57.14% en bedroegen 1.69B. Het netto-inkomen increased met 87.64% naar 1.05B. De totale activa increased met 66.49% naar 1.74B en WPA increased van 2.36 naar 4.71.
MGYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
60.12%
Nettowinstmarge
-31.79%
Winstmarge
48.67%
Rendement op investering
-11.59%