Stocks-MKC-McCormick & Co Inc

MKC McCormick & Co Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: increased de inkomsten van McCormick & Co Inc met 4.91% en bedroegen 6.66B. Het netto-inkomen decreased met 0.21% naar 680.60M. De totale activa increased met 8.18% naar 5.08B en WPA decreased van 2.52 naar 2.52.
MKCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.56%
Nettowinstmarge
11.88%
Winstmarge
15.37%
Rendement op investering
8.88%