Stocks-MKC-McCormick & Co Inc

MKC McCormick & Co Inc

80.04 5.99 (8.09%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 30/11/2022 increased de inkomsten van McCormick & Co Inc met 6.27% en bedroegen 1.70B. Het netto-inkomen decreased met 16.69% naar 185.70M. De totale activa increased met 2.01% naar 4.70B en WPA decreased van 0.82 naar 0.69.
MKCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.79%
Nettowinstmarge
13.36%
Winstmarge
14.42%
Rendement op investering
9.88%