Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

30.810 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA met 20.15% en bedroegen 28.59B. Het netto-inkomen increased met 8.89% naar 2.01B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ML.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.17%
Nettowinstmarge
6.25%
Winstmarge
11.88%
Rendement op investering
7.48%