Stocks-MMT.PA-Metropole Television SA

MMT.PA Metropole Television SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Metropole Television SA met 2.41% en bedroegen 1.36B. Het netto-inkomen decreased met 40.92% naar 165.90M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
MMT.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.44%
Nettowinstmarge
16.43%
Winstmarge
21.93%
Rendement op investering
18.68%