Stocks-MNKS.L-Monks Investment Trust PLC

MNKS.L Monks Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: decreased de inkomsten van Monks Investment Trust PLC met 128.09% en bedroegen -48.21M. Het netto-inkomen increased met 89.11% naar -67.84M. De totale activa decreased met 1.46% naar 2.44B en WPA increased van -2.65 naar -0.30.
MNKS.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
98.57%
Nettowinstmarge
430.31%
Winstmarge
98.35%
Rendement op investering
17.27%