Stocks-MONY.L-Moneysupermarket.com Group PLC

MONY.L Moneysupermarket.com Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Moneysupermarket.com Group PLC met 22.39% en bedroegen 387.60M. Het netto-inkomen increased met 33.01% naar 69.30M. De totale activa increased met 3.42% naar 214.70M en WPA increased van 0.10 naar 0.13.
MONY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
61.49%
Nettowinstmarge
19.70%
Winstmarge
24.72%
Rendement op investering
28.78%