Stocks-MOWI.OL-Mowi ASA

MOWI.OL Mowi ASA

194.65 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Mowi ASA met 16.97% en bedroegen 49.96B. Het netto-inkomen increased met 52.58% naar 7.94B. De totale activa increased met 22.50% naar 38.77B en WPA increased van 10.06 naar 15.27.
MOWI.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.04%
Nettowinstmarge
10.63%
Winstmarge
18.19%
Rendement op investering
9.19%