Stocks-MPLX-MPLX LP

MPLX MPLX LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van MPLX LP met 4.09% en bedroegen 10.68B. Het netto-inkomen decreased met 0.30% naar 3.97B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 3.78 naar 3.82.
MPLXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.14%
Nettowinstmarge
21.45%
Winstmarge
40.45%
Rendement op investering
6.82%