Stocks-MRO.L-Melrose Industries

MRO.L Melrose Industries

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Melrose Industries met 9.50% en bedroegen 7.54B. Het netto-inkomen increased met 50.00% naar -223.00M. De totale activa decreased met NaN naar 7.17B en WPA decreased van N/A naar -0.07.
MRO.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
8.63%
Nettowinstmarge
-4.46%
Winstmarge
0.63%
Rendement op investering
-3.28%