Stocks-MSFT-Microsoft

MSFT Microsoft

272.20 -4.18 (-1.51%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Microsoft met 5.24% en bedroegen 52.75B. Het netto-inkomen decreased met 6.44% naar 16.43B. De totale activa increased met 5.51% naar 183.14B en WPA decreased van 2.35 naar 2.20.
MSFTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.16%
Nettowinstmarge
30.08%
Winstmarge
40.58%
Rendement op investering
22.72%