Stocks-MSLH.L-Marshalls PLC

MSLH.L Marshalls PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Marshalls PLC met 22.08% en bedroegen 719.37M. Het netto-inkomen decreased met 51.65% naar 26.54M. De totale activa increased met 91.99% naar 661.07M en WPA decreased van 0.27 naar 0.11.
MSLH.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
35.50%
Nettowinstmarge
6.07%
Winstmarge
11.13%
Rendement op investering
7.99%