Stocks-MTB-M&T Bank Corporation

MTB M&T Bank Corporation

132.27 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van M&T Bank Corporation met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 37.62% naar 2.74B. De totale activa increased met 6.47% naar 26.96B en WPA increased van 11.53 naar 15.79.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering