Stocks-MTCH-Match Group, Inc

MTCH Match Group, Inc

36.62 -2.55 (-6.50%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Match Group, Inc met 2.89% en bedroegen 786.15M. Het netto-inkomen decreased met 33.25% naar 85.62M. De totale activa increased met 48.62% naar -358.88M en WPA decreased van 0.44 naar 0.30.
MTCHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.04%
Nettowinstmarge
19.30%
Winstmarge
16.15%
Rendement op investering
19.02%