Stocks-MTS.MC-ArcelorMittal

MTS.MC ArcelorMittal

23.945 0.363 (1.54%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ArcelorMittal met 17.27% en bedroegen 75.97B. Het netto-inkomen decreased met 31.08% naar 9.08B. De totale activa increased met 15.37% naar 52.09B en WPA decreased van 11.41 naar 9.69.
MTS.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.22%
Nettowinstmarge
6.62%
Winstmarge
6.04%
Rendement op investering
8.84%