Stocks-MTW-Manitowoc Co Inc

MTW Manitowoc Co Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Manitowoc Co Inc met 18.15% en bedroegen 2.03B. Het netto-inkomen decreased met 1,223.64% naar -123.60M. De totale activa decreased met 18.81% naar 537.80M en WPA decreased van 0.31 naar -3.51.
MTWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.44%
Nettowinstmarge
-1.06%
Winstmarge
5.27%
Rendement op investering
-2.31%