Stocks-MX-MagnaChip Semiconductor Corp.

MX MagnaChip Semiconductor Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van MagnaChip Semiconductor Corp. met 28.80% en bedroegen 337.66M. Het netto-inkomen decreased met 114.17% naar -8.04M. De totale activa decreased met 5.44% naar 428.15M en WPA decreased van 1.21 naar -0.18.
MXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.17%
Nettowinstmarge
4.25%
Winstmarge
-15.00%
Rendement op investering
4.99%