Stocks-NAVI-Navient Corp

NAVI Navient Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Navient Corp met 31.54% en bedroegen 4.83B. Het netto-inkomen decreased met 64.65% naar 228.00M. De totale activa decreased met 7.29% naar 2.76B en WPA decreased van 4.49 naar 1.85.
NAVIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
87.31%
Nettowinstmarge
12.82%
Winstmarge
80.48%
Rendement op investering
0.77%