Stocks-NDA.DE-Aurubis AG

NDA.DE Aurubis AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Aurubis AG met 7.87% en bedroegen 17.06B. Het netto-inkomen decreased met 80.26% naar 141.14M. De totale activa decreased met NaN naar 4.25B en WPA decreased van N/A naar 3.23.
NDA.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
1.81%
Nettowinstmarge
2.44%
Winstmarge
0.94%
Rendement op investering
9.95%