Stocks-NET-Cloudflare

NET Cloudflare

81.59 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cloudflare met 48.57% en bedroegen 975.24M. Het netto-inkomen increased met 25.71% naar -193.38M. De totale activa decreased met 23.51% naar 623.96M en WPA increased van -0.83 naar -0.59.
NETInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.89%
Nettowinstmarge
-31.01%
Winstmarge
-15.99%
Rendement op investering
-11.40%