Stocks-NIO-Nio Inc.-ADR

NIO Nio Inc.-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Nio Inc.-ADR met 30.58% en bedroegen 7.32B. Het netto-inkomen decreased met 32.93% naar -2.19B. De totale activa decreased met 33.41% naar 3.98B en WPA decreased van -1.04 naar -1.32.
NIOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.33%
Nettowinstmarge
-59.79%
Winstmarge
-43.25%
Rendement op investering
-131.71%