Stocks-NIU-Niu Technologies-ADR

NIU Niu Technologies-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Niu Technologies-ADR met 18.08% en bedroegen 470.56M. Het netto-inkomen decreased met 120.98% naar -7.35M. De totale activa decreased met 5.02% naar 188.46M en WPA decreased van 0.44 naar -0.09.
NIUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.17%
Nettowinstmarge
5.15%
Winstmarge
-8.03%
Rendement op investering
13.47%