Stocks-NK.PA-Imerys

NK.PA Imerys

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Imerys met 2.31% en bedroegen 4.28B. Het netto-inkomen decreased met 29.07% naar 177.10M. De totale activa increased met 4.43% naar 3.39B en WPA decreased van 2.79 naar 2.76.
NK.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.17%
Nettowinstmarge
3.14%
Winstmarge
7.85%
Rendement op investering
2.50%