Stocks-NNN-National Retail Properties Inc

NNN National Retail Properties Inc

40.22 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van National Retail Properties Inc met 6.34% en bedroegen 772.46M. Het netto-inkomen increased met 15.34% naar 334.62M. De totale activa increased met 5.69% naar 4.12B en WPA increased van 1.51 naar 1.89.
NNNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.54%
Nettowinstmarge
40.62%
Winstmarge
61.88%
Rendement op investering
3.76%