Stocks-NRR.L-NewRiver REIT PLC

NRR.L NewRiver REIT PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van NewRiver REIT PLC met 2.04% en bedroegen 72.20M. Het netto-inkomen decreased met 340.00% naar -16.80M. De totale activa decreased met 8.57% naar 378.60M en WPA decreased van 0.02 naar -0.05.
NRR.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
63.73%
Nettowinstmarge
-57.05%
Winstmarge
46.08%
Rendement op investering
-4.74%