Stocks-NSC-Norfolk Southern Corp

NSC Norfolk Southern Corp

251.86 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Norfolk Southern Corp met 4.28% en bedroegen 12.20B. Het netto-inkomen increased met 21.31% naar 3.97B. De totale activa increased met 0.38% naar 12.78B en WPA decreased van 13.88 naar 11.74.
NSCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.10%
Nettowinstmarge
22.44%
Winstmarge
23.10%
Rendement op investering
9.08%