Stocks-NSP-Insperity Inc

NSP Insperity Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Insperity Inc met 19.42% en bedroegen 5.94B. Het netto-inkomen increased met 44.79% naar 179.35M. De totale activa increased met 4,681.45% naar 81.28M en WPA increased van 3.18 naar 4.64.
NSPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.85%
Nettowinstmarge
3.04%
Winstmarge
3.86%
Rendement op investering
34.45%