Stocks-NTRA-Natera Inc

NTRA Natera Inc

70.22 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Natera Inc met 31.13% en bedroegen 820.22M. Het netto-inkomen decreased met 16.13% naar -547.80M. De totale activa increased met 8.03% naar 705.74M en WPA decreased van -5.21 naar -5.57.
NTRAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.77%
Nettowinstmarge
-60.56%
Winstmarge
-50.92%
Rendement op investering
-41.06%