Stocks-NUE-Nucor Corp

NUE Nucor Corp

181.35 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Nucor Corp met 16.38% en bedroegen 34.71B. Het netto-inkomen decreased met 39.20% naar 4.91B. De totale activa increased met 13.05% naar 22.12B en WPA decreased van 28.79 naar 18.00.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering