Stocks-NUS-Nu Skin Enterprises Inc

NUS Nu Skin Enterprises Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Nu Skin Enterprises Inc met 17.44% en bedroegen 2.23B. Het netto-inkomen decreased met 28.85% naar 104.78M. De totale activa decreased met 1.70% naar 897.30M en WPA decreased van 2.86 naar 2.07.
NUSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.87%
Nettowinstmarge
6.19%
Winstmarge
4.38%
Rendement op investering
11.73%