Stocks-NWL-Newell Brands Inc.

NWL Newell Brands Inc.

8.06 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Newell Brands Inc. met 10.67% en bedroegen 9.46B. Het netto-inkomen decreased met 65.56% naar 197.00M. De totale activa decreased met 13.98% naar 3.52B en WPA decreased van 1.34 naar 0.47.
NWLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.69%
Nettowinstmarge
0.42%
Winstmarge
5.36%
Rendement op investering
0.59%