Stocks-NWSA-News Corp

NWSA News Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van News Corp met 4.87% en bedroegen 9.88B. Het netto-inkomen decreased met 75.39% naar 187.00M. De totale activa decreased met 2.17% naar 8.95B en WPA decreased van 1.05 naar 0.26.
NWSAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.17%
Nettowinstmarge
-0.30%
Winstmarge
7.52%
Rendement op investering
-0.40%