Stocks-NYT-The New York Times Co

NYT The New York Times Co

48.52 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van The New York Times Co met 11.25% en bedroegen 2.31B. Het netto-inkomen decreased met 20.94% naar 173.91M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 1.31 naar 1.04.
NYTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.33%
Nettowinstmarge
7.87%
Winstmarge
11.09%
Rendement op investering
10.72%