Stocks-OCGN-Ocugen Inc

OCGN Ocugen Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ocugen Inc met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen decreased met 39.38% naar -81.35M. De totale activa decreased met 12.28% naar 84.05M en WPA decreased van -0.30 naar -0.38.
OCGNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
-12,800.30%
Winstmarge
N/A
Rendement op investering
-101.65%