Stocks-ODP-The ODP Corporation

ODP The ODP Corporation

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van The ODP Corporation met 0.31% en bedroegen 8.49B. Het netto-inkomen decreased met 4.81% naar 178.00M. De totale activa decreased met NaN naar 1.29B en WPA decreased van N/A naar 3.37.
ODPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.33%
Nettowinstmarge
1.13%
Winstmarge
3.75%
Rendement op investering
4.13%