Stocks-OKTA-Okta Inc

OKTA Okta Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Okta Inc met 42.90% en bedroegen 1.86B. Het netto-inkomen increased met 3.94% naar -815.00M. De totale activa decreased met 7.70% naar 5.47B en WPA increased van -5.73 naar -5.16.
OKTAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
73.48%
Nettowinstmarge
-44.16%
Winstmarge
-25.23%
Rendement op investering
-12.88%