Stocks-OLN-Olin Corp

OLN Olin Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Olin Corp met 27.12% en bedroegen 6.83B. Het netto-inkomen decreased met 65.94% naar 452.00M. De totale activa decreased met 10.82% naar 2.27B en WPA decreased van 8.94 naar 3.57.
OLNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.15%
Nettowinstmarge
3.68%
Winstmarge
10.61%
Rendement op investering
7.88%