Stocks-ONL-Orion Office Reit Inc.

ONL Orion Office Reit Inc.

5.55 0.09 (1.65%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Orion Office Reit Inc. met 161.03% en bedroegen 208.12M. Het netto-inkomen decreased met 105.36% naar -97.47M. De totale activa decreased met 10.33% naar 975.86M en WPA decreased van -0.84 naar -1.72.
ONLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.43%
Nettowinstmarge
-53.20%
Winstmarge
2.64%
Rendement op investering
-5.02%