Stocks-ORA.PA-Orange

ORA.PA Orange

10.986 0.064 (0.59%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Orange met 2.23% en bedroegen 43.47B. Het netto-inkomen increased met 236.38% naar 2.62B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ORA.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
17.43%
Nettowinstmarge
5.16%
Winstmarge
10.72%
Rendement op investering
3.20%