Stocks-ORCL-Oracle Corporation

ORCL Oracle Corporation

115.30 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van Oracle Corporation met 17.70% en bedroegen 49.95B. Het netto-inkomen increased met 26.59% naar 8.50B. De totale activa increased met 126.98% naar 1.56B en WPA increased van 2.41 naar 3.07.
ORCLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
65.54%
Nettowinstmarge
24.16%
Winstmarge
28.85%
Rendement op investering
12.58%